Your browser does not support JavaScript!

Recent

數據載入中...
《擺渡者》雨弦
作者 : 教務處文學步道計畫


                                        《擺渡者》                                             雨弦

                             一枝櫓,一張筏   就是你的一生麼

                      櫓是沒有根的樹   筏是沒有根的萍   你的根在哪裏

                             渡過了他,又渡過了我   誰來渡你

                                     黃昏了   你的家呢

                                                                                                           摘自《母親的手》       


 

瀏覽數